Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Den bestämda artikeln (El, La, Los och Las) väljs beroende på substantivets genus maskulinum eller femininum och numerus plural eller singular. Det finns även en bestämd artikel i singular form (Lo) som saknar genus. De hänvisar till saker som är kända eller redan nämnda i dialogen.

Bestämd artikel
Maskulinum Femininum Neutrum
Singular El La Lo
Plural Los Las

Exempel:

El camino (Vägen)
La casa (Huset)
Los amigos (Vännerna)
Las palmeras (Palmerna)
Lo bueno (Det bästa)

Bestämd artikel används i följande fall:

Vid substantiv i allmän betydelse La juventud y la belleza pasan (Unngdom och skönhet förgår)
När man talar om en person (med titel eller yrkesnamn) El señor y la señora Rodríguez viajan a Barcelona.
(Herr och fru Rodriquez reser till Barcelona)
Men inte om man talar till en person. Y usted señor Pérez, qué desea tomar?
(Och Herr Pérez, vad vill Ni dricka?)
Vid namn på språk El castellano se habla en muchos paíces
(kastilianskan talas i många länder)
Vid tidsuttryck som årtal, veckodagar eller klockslag  Son las cuatro (klockan är fyra)
Llegan el martes (De kommer på tisdag)
Vid räkneord Los cuatro somos hermanos (Vi är syskon alla fyra)
För att bilda superlativa komparation El más grande (den största)
Kan fungera som pronomen före prepositionen de El coche de Pedro y el de Mario son negros. (Peters bil och Marios bil är svarta.)

Öva artiklarna Lapiz

 
Logga in för att diskutera denna artikel.

Inloggning

Nytt i forumen