Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Den obestämda artikeln (Un, Una, Unos och Unas) väljs beroende på substantivets genus maskulinum eller femininum och numerus plural eller singular. De hänvisar till saker som är okända eller inte nämnda tidigare i dialogen.

Obestämd artikel
Maskulinum Femininum
Singular Un Una
Plural Unos Unas

Exempel:

Un camino (en väg).
Una casa (ett hus).
Unos amigos (några vänner).
Unas palmeras (några palmer).

Användningen av den obestämda artikeln i plural form Unos Unas är lika med den obestämda adjektiv algunos algunas (några).

Obestämd artikel används i följande fall:

Vid substantiv i allmän betydelse Vemos unas casas. (Vi ser några hus)
Efter verbet hay(det finns). Hay un perro debajo de la mesa. (Det finns en hund under bordet).
Med numerisk och räkningsbar karaktär Ella lleva sólo un arete. (Hon bär bara en enda örhänge).

Öva artiklarna Lapiz

 
Logga in för att diskutera denna artikel.

Inloggning

Nytt i forumen