Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Om ett ord inte ska betonas efter grundreglerna (se betoning), lägger man till ett accenttecken över den bokstav som ska betonas.

Ord som betonas i sista stavelsen bär accenttecken när:

slutar på vokal pa-(pappa),
ru-(rubin),
ma-rro-quí(marockan),
ca-(kaffe)
slutar på konsonanterna n eller s si-llón(fåtölj),
ciem-piés(tusen-fots),
a-le-mán(tysk)

Ord som betonas i näst sista stavelsen bär accenttecken när:

slutar på konsonant (förutom n eller s) ár-bol (träd),
-piz (penna),
hués-ped (hotellgäst)
slutar på två vokaler varav första är svagt och på denna faller tonvikten.
Detta gäller även om vokalerna efterföljs av konsonanterna n eller s.
mío(min),
gen--o (folkgrupp),
a-cen--an (de betonar),
ha-bla--a (skulle säga)                                      

Ord som betonas i tredje eller fjärde stavelsen räknat bakifrån bär accenttecken.

alltid                                                      sim--ti-ca (sympatiskt),
lám-pa-ra (lampa),
de-mués-tra-me-lo (bevisa mig det)

Accentuering används även för att skilja på ord som stavas likadant men betyder olika saker.

él (han) el -artikel (ja, sig) si (om)
(te) te (dig) (mig) mi (min)
(du) tu (din) más (mer) mas (men)
(jag vet) se (sig) sólo (bara) solo (ensam)
aún (ännu) aun (ens) -verb de -preposition

Frågeord skrivs alltid med accent

qué (vad) que (som)
quién (vem) quien (som, vilken)
porqué (varför) porque (därför att)
dónde (var) donde (där)
cómo (hur) como (som, eftersom)

Alla demonstrativa pronomen förutom  esto, eso och aquello får i regel accent.

Logga in för att diskutera denna artikel.
 

Nytt i forumen