Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

En diftong bildas av två vokaler som uttalas i samma stavelse. Diftongerna i spanska innehåller alltid vokalerna i eller u.

baile (dans) sauce (pil)
tierra (jord) sueca (svensk)
peine (kam) feudal (feodal)
piojo (lus) antiguo (antik)
androide (android) estudiante (student)
puerta (dörr) puede (kan)

 

Om två vokaler som bildar diftong skall uttalas i skilda stavelser sätts accenttecken på den svaga vokalen.

río (flod)     
baúl (koffert)

 
Logga in för att diskutera denna artikel.

Nytt i forumen