Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 


Konjunktioner är ord eller grupp av ord som används för att binda ihop satser. De kan samordna eller underordna enstaka ord eller meningar.

När en konjunktion förbinder två ord spelar en samordnande funktion. I det här fallet bör de två förbinda ord vara av samma grammatiska kategori.

Exempel samordna
La película es para adolescentes y adultos
(filmen är för tonåringar och vuxna). 
substantiv
Vi a Juan cansado pero conforme
( Jag såg Juan trött men nöjd).
adjektiv
Ni aquí ni allí podemos vivir
(varken här eller där kan vi leva).
adverb
y yo lo haremos
(Du och jag kommer att göra det).
pronomen


När konjunktionerna ansluter meningar kan ha en samordnande eller en underordnande roll. I första fallet ansluts satser som kan stå självständiga (huvudsatser) och i andra fallet ansluts en bisats till en huvudsats.

Exempel på konjunktioner som samordnar meningar
Luís está en el trabajo o está viendo futbol (Luis är på jobbet eller titta på fotboll).
El testigo estaba presente pero nadie lo advirtió (Vittnet var närvarande men ingen märkte det).

Exempel på konjunktioner som underordnar meningar
Voy a traer música si me invitas (Jag tar med musik om du bjuder mig).
No hizo el examen porque llegó tarde (Han gjorde inte testet eftersom han kom sent).

Läs mer om
Samordnande konjunktioner
Underordnande konjunktioner


Logga in för att diskutera denna artikel.

Nytt i forumen