Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 


Samordnande konjunktioner (Conjunciones coordinantes) används för att hålla samman två satser av samma sort, vanligen huvudsatser. Indelas i följande grupper:

 Kopulativa (Copulativas) samordnar två eller flera ord som har samma funktion.
    y (e före i- eller hi-), ni

     Fuimos a Madrid y a Toledo. (vi åkte till Madrid och till Toledo).
     El coro está integrado por padres e hijos (Kören består av föräldrar och barn).
     No estamos ni en Madrid ni en Toledo (Vi är varken i Madrid eller Toledo).

 Disjunktiva (Disyuntivas) samordnar ord eller meningar för att uttrycka motsägelser eller alternativa möjligheter.
    o ( u före o- eller ho-)

     Iremos a Madrid o a Toledo (Vi kommer att åka till Madrid eller Toledo).
     Tienes que elegir entre uno u otro (Du måste välja mellan det ena eller det andra).
   
 Distributivas eller Alternativas samordnar ord eller meningar för att uttrycka alternativ. Har liten användning i muntlig språk.
     ya...ya, bien...bien, sea...sea, fuera...fuera

      Pueden fumar bien en la terraza, bien en el jardín (De kan röka på terrassen eller i trädgården).
      Fuera en verano, fuera en invierno, Pedro caminaba en el bosque (oavsett sommar eller vinter Pedro vandrade i skogen).

 Adversativa indikerar motsats eller motsägelse mellan de element som samordnas.
    pero, mas, sino, al contrario, antes bien, si bien, no obstante, sin embargo:

      Creo que son amigos, pero no estoy seguro (Jag tror att de är vänner, men jag är inte säker).
      Trataba de resolver el problema, mas no sabía como (Försökte lösa problemet, men visste inte hur).


Logga in för att diskutera denna artikel.

Postad: 13 dec 2016 22:24 av admin #491
admin Profilbild
Gracias VikingaGuanche
Postad: 13 dec 2016 18:37 av VikingaGuanche #490
VikingaGuanche Profilbild
Litet stavfel bara, al contraio - al contrario

Nytt i forumen