Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Den interrogativa pronomen utser personer eller saker vars identitet är okänd. Ersätter namnet på personen eller sak som efterfrågas. Används alltid både i fråge och utropssatser.

Former som används är i huvudsak samma som för relativa pronomen men de interrogativa bär accenttecken.

qué vad
quién vem
quiénes vilka
cuál vilken
cuáles vilka
cuánto, -a hur mycket
cuántos, -as hur många

 

Logga in för att diskutera denna artikel.

Inloggning

Nytt i forumen