Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Personliga pronomen beskriver de olika aktörer i dialogen.

1:a person. Vem som pratar (yo, nosotros)
2:a person. Till vem man pratar  (tú, usted, vosotros -as, ustedes)
3:e person. Vem man pratar om (el, ella, ellos, ellas)

Subjektform

sing yo jag     
du
él han
ella hon
usted Ni
ello det
plur nosotros -as vi
vosotros -as ni
ellos de
ellas de
ustedes Ni

I spanska utsätts inte personliga pronomen i subjektform, eftersom det framgår av verbändelsen. Pronomen sätts bara ut om det råder oklarhet.

(nosotros) Sabemos que () quieres venir. (Vi vet att du vill komma)

 

 

Pluralformen vosotros -as och ustedes har olika geografiska och sociala fördelningar. I Spanien används Vosotros som den vanliga tilltalsordet mellan familjemedlemmar, vänner och kamrater och Ustedes är den formella pluralform av usted. I Latinamerika i stället är Ustedes den enda pluralformen.

Öva personliga pronomen Lapiz

 

Prepositionsformer

För 1:a och 2:a person singular (yo, tu) används efter preposition mi respektive ti, resten av pronomen blir oförändrad.

La carta es para ti (brevet är till dig)

Om prepositionen är con använd i stället conmigo respektive contigo

Los niños se divierten conmigo (barnen har det roligt med mig)

Det neutrala ello förekommer mest efter preposition, dock i vardagligt språk används oftast demonstrativa pronomen, eso eller esto.

A pesar de ello, me gusta estar aquí. (Trots det gillar jag att vara här)


Den personliga pronomen i objektformer delas i två grupper:

 
Logga in för att diskutera denna artikel.

Nytt i forumen

  • Inga inlägg att visa.