Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Alla spanska substantiv har ett genus som kan vara maskulinum eller femininum. Dessutom har substantivet ett numerus som kan vara singular eller plural.

Läs mer om:
substantivets genus.
substantivets numerus

Spanska substantiv indelas i comunes (vanliga) och propios (egennamn).
Vanliga substantiv är allmänna namn på saker, personer eller djur generellt.
Exempel: niña (flicka), país (land), perro (hund), biblioteca (bibliotek).

Egennamn substantiv börjar alltid med stor bokstav och betecknar en speciell individ, djur eller specifik sak.
Exempel: María, Suecia (Sverige), Plutto, Biblioteca Nacional (Nationalbiblioteket).

Vanliga substantiv indelas i:

simple o compuesto (enkla eller sammansatta)
primitivo o derivado (ursprungliga eller härledda)
concreto o abstracto (konkreta eller abstrakta)
individual o colectivo (individuella eller kollektiva)


Enkla substantiv är de som består av ett enda ord.
árbol (träd), sol (sol), alfombra (matta), guitarra (gitarr), lápiz (penna).

Sammansatta substantiv är de som består av mer än ett ord.
saca-punta (vässare), para-brisas (vindruta), tele-visión (TV), punta-pie (kick), ante-ojos (glasögon).

Ursprungliga substantiv är de som inte härleds från något ord.
zapato (sko), pan (bröd), sal (salt).

Härledda substantiv är de som härleds från ett annat ord.
zapatería (skoaffär),  panadero (bagare), salario (lön).

Konkreta substantiv är de som kan uppfattas av sinnena, dvs du kan se, röra, lukta, höra,
tierra (jord), espada (svärd), silla (stol), parlante (högtalare), jabón (tvål).

Abstrakta substantiv är de som inte kan uppfattas av sinnena, dvs, du kan inte höra, lukta eller beröra.
amor (kärlek), amistad (vänskap), guerra (krig), lealtad (lojalitet).

Individuella substantiv är de som ger namn till en enstaka sak, människor eller djur.
pez (fisk), pájaro (fågel), soldado (soldat), libro (bok), persona (person).

Kollektiva substantiv är de som ger namn till en uppsättning av identiska saker, människor eller djur.
cardumen (stim), bandada (flock), ejército (armé), biblioteca (bibliotek), gente (folk).

 


Logga in för att diskutera denna artikel.


Postad: 18 nov 2019 20:05 av admin #568
admin Profilbild
Ja visst. Första stavelsen gäller.
Postad: 17 nov 2019 21:52 av Matsito #567
Matsito Profilbild
Ett ord som jag är tveksam till vad gäller betoning är: "tenue". Första stavelsen eller "u"?

Nytt i forumen

  • Inga inlägg att visa.