Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

På spanska är substantivet antingen maskulinum eller femininum. Generellt gäller att:

Substantiv som slutar på -o är i regel makulina.

Substantiv som slutar på -a är i regel feminina

Substantivet
Maskulinum Femininum
el perro (hunden) una fruta (en frukt)
un bolso (en väska) la cerveza (ölen)


Även gäller att:


Substantiv som slutar på -dad är feminina

una ciudad(en stad)

una nacionalidad(en nationalitet)


Substantiv som slutar på -ión är feminina

la religión(religionen)

una canción(en sång)


De flesta substantiv som slutar på konsonant är maskulina.

El calor (värmen), el reloj (klockan), el pan (brödet), un árbol (ett träd).

Några substantiv som börjar på -a eller -ha och betonas på första stavelse är maskulina i singular men feminina i plural.

el agua (vattnet),  las aguas (vattnen).


Undantag

Ett litet antal substantiv som slutar på -a är maskulina.

el día (dagen), un mapa (en karta), el problema (problemmet), un idioma (ett språk), el tema (temat).

Ett litet antal substantiv som slutar på -o är feminina.

La foto (fotot), una mano (en hand), la radio (radion).


Logga in för att diskutera denna artikel.

Inloggning

Nytt i forumen