Ordbok

Skriv ett ord på spanska


 

Generellt gäller att sustantiv som i singular slutar på vokal får i plural ändelse -s.

Och att sustantiv som slutar på konsonant får i plural ändelse -es.

Substantiv - Pluralbildning
Singular Plural
el libro (boken) los libros (böckerna)
una amiga (en väninna) unas amigas (några väninnor)
la ciudad (staden) las ciudades (städerna)
un tren (ett tåg) unos trenes (några tåg)

 

Även gäller att:

Substantiv som i singular slutar på -s blir oförändrad i plural. Det är artikeln som avgör antalet.

el lunes (måndagen), los lunes (måndagarna),

la crisis (krisen), las crisis (kriserna),

 

Sustantiv som slutar på -z får i plural ändelse -ces

lápiz (penna), lápices (pennor)

pez (fisk), peces (fiskar)

raíz (root),  raíces (rötter),

 

som slutar på -y får i plural ändelse -es

ley (lag), leyes (lagar),

rey (kung), reyes (kungar),

 

som slutar på vokal med accent får -es

rubí (rubin), rubíes (rubiner),

tabú (tabu), tabúes (tabuer),


Logga in för att diskutera denna artikel.

Inloggning

Nytt i forumen