Lekplats  Lekplats är platsen där du lär dig spanska medan du spelar.

apuntarSikta på objekten (Apunta). Spel där man skall sikta och skjuta på olika objekt beroende på sitt namn. Använd pilarna och mellanslag på tangenten. 
Källa: http://www.genmagic.net
caza Jaga stavelsen (Caza la sílaba). Spel där man skall skjuta på stavelser (i sin ordning) för att bilda ord. Använd pilarna och mellanslag på tangenten. 3 olika svårighetsgrader. 
Källa: http://www.genmagic.net
reloj Aktiviteter och lekar för att lära sig klockan.
Källa: CNICE
b v lopp Ord med B eller V?. Titta noga och du kan vinna loppet.
källa: www.supersaber.com
b v lopp2 Läs noga igenom meningen och avgör om den saknade bokstaven  är V eller B.
källa: www.supersaber.com

Nytt i forumen

  • Inga inlägg att visa.